Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Image "80477_288_03_a.jpg" without description

Hovedvakten, inv.nr. 0001.

Image "80477_288_04_a.jpg" without description

Kommandantboligen, inv.nr. 0003.

Fredriksvern er anlagt etter modell av flåtebasen Holmen i København. Verftet ligger på et flatt område som begrenses av sjøen mot øst. Bygninger og anlegg var opprinnelig plassert bak en sammenhengende vollmur og grav med form av en tenaljert linje. Senere byggevirksomhet har utvidet etablissementet ut over vollmurene.

Anlegget omfatter 16 bygninger fra den første etableringen. Blant disse er Kommandanttboligen, galeiskurene som egentlig er sjaluppskur, hovedvakten, smie og brakker. På midten av 1800-tallet kom det til nytt krutthus, befalsmesse og plankekokeri. Bygningsmiljøet er som helhet meget godt bevart. Vollmurene med hovedporten er også intakte. Innenfor vollmurene finnes også de opprinnelig steinsatte plassene ved Kommandantboligen (inv.nr. 0003) og ved de tre sammenhengende bygninger (inv.nr. 0004, 0005 og 0006). Flere andre elementer fra verftet er også bevart. Kanalen ved Steinbrakka (inv.nr. 0024) ble bygget for å lette arbeidet med lasting av skipene. Det finnes også rester etter et solur, beddingene og et geværgalleri ved Corentin.

Utbyggingen av Fredriksvern fikk følger også utenfor vollmurene. Garnisonskirken ble innviet i 1756. I Stavern sentrum kan vi fremdeles se noen av brakkene som ble bygget som forlegning for mannskap, offiserer og håndverkere. Også deler av forterrenget er bevart som grøntområde.

Image "80477_289_01_a.jpg" without description

Vollsystemet er fremdeles synlig, selv om senere byggearbeider har medført noen endringer.

Foto: G. Berven

Tyskerne bygget flere bygninger, både innenfor vollmurene og utenfor. Den mest særpregede blant disse byggene er det såkalte Soldathjemmet (inv.nr. 0065) fra 1942. Bygningen var opprinnelig et trefløyet anlegg med kinosal og flere kjøkken. I dag er deler av bygget gjort om til kontorer og undervisningsrom. Bygningen er som helhet godt bevart med en del opprinnelig panel og dører. Nye vinduer og utvendig panel er gode kopier.

I forbindelse med utvidelse av skolevirksomheten i Stavern på 1950- og 70-tallet ble det bygget ny spisesal og flere brakker for forlegning og undervisning. Flere av disse har fått en uheldig plassering tett inntil vollmurene.

Etablissementet Fredriksvern omfatter også grunnen på Citadelløya hvor de fredete forsvarsverkene og den fredete Stavernodden fyrstasjon ligger. Forsvarsverkene er overført til Statsbygg, mens fyrstasjonen eies av Kystdirektoratet.

Donjonen på Citadellet som ble restaurert i 1978 ble opprinnelig påbegynt i 1687. Det hadde imidlertid allerede vært et blokkhus på øya siden 1677.

Stavernodden fyrstasjon er et innseilingsfyr som ble opprettet i 1855. Eiendommen har vært i Forsvarets eie siden 1793. Dagens fyrstasjon kan imidlertid ikke sies å inngå i en spesiell militær sammenheng. Fyrbygningen i stein er et enetasjes bolighus med fyrrlykten i et tilbygg på hjørnet. Anlegget omfatter den tidligere fyrbygningen av gråstein, maskinhus, nyere bolig, uthus, naust, vei og landing, samt tufter etter naust og oljebod.

Image "80477_289_02_a.jpg" without description

Brakke, inv.nr. 0035.

Image "80477_289_03_a.jpg" without description

Steinbrakka, inv.nr. 0024.

Foto: G. Berven

Fant du det du lette etter?