Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80477_290_01_a.jpg" without description

Kanalen med Steinbrakka og sjaluppskur i bakgrunnen. Bildet er tatt i 1903.

Foto: A. Wilse

1750: Det nødvendige areal innkjøpt og arbeidet påbegynt.

1791: Verftsområdet med befestning ferdig.

1807: Ytterligere forsvarsanlegg utbygd mot landsiden.

1818: Fastsatt ved kgl.res. av 21.11.1818 at Horten skulle bli den framtidige hovedstasjonen for den norske flåten.

1864: Selv om utbyggingen av Karljohansvern startet i 1821, fortsatte Stavern som hovedstasjon for Flåten fram til 1864.

1896:Fredriksvern nedlagt som marinebase.

1896–1934: Etter nedleggelsen ble Fredriksvern brukt som øvelsessted for Krigsskolens kadetter.

1918–1934: Festningsartilleriet overtok Fredriksvern som ekserserplass.

1940–1945: Okkupasjonsmakten oppførte en rekke bygninger blant annet en rekke brakker og et soldathjemmet.

1934–98: Luftvernregimentet opprettet ved hærordningen av 1934. Regimentet overtok Stavern som standkvarter. Aktiviteten fortsatte etter krigen, da i regi av Luftvernartillleriets skole- og øvingsavdeling. Stasjonen har senere endret navn en rekke ganger og kalles nå Luftforsvarets skoler Stavern (LSS).

2002: Den militære aktiviteten avviklet. Forvaltningsansvaret overført til Nasjonale Festningsverk.

Image "80477_290_02_a.jpg" without description

Fredriksvern ble bygget som et befestet verft. De gjenstående galeiskurene er rester etter en opprinnelig lengre rekke.

Foto: G. Berven

Fant du det du lette etter?