Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Verneklasse:

1 og 2

Totalt ant. inv.:

76

Ant. inv. m/vern:

22

Eksteriør og interiør på bygninger, voller, plasser, veier, grøntanlegg, bro, kanal, solur og bedding

Fredriksvern verft har flere administrativt fredete bygninger og er nevnt i St.meld. nr. 54 (1992–93) som et av våre nasjonale festningsverk.

Det befestede verftet er et av våre best bevarte militære anlegg fra 1700-tallet der de aller fleste elementer fra den opprinnelige utbyggingen er bevart. Vollmurene, graven, de særegne bygningene, sjaluppskurene og øvrige spor etter verftsdriften gir anlegget stor historisk kildeverdi.

Fredriksverns plass i historien som hovedbase for Marinen fra 1750 til 1864 og stedets fortsatte militære bruk, gir etablissementet betydelig militærhistorisk verdi.

Vernet omfatter foruten de nedenfor nevnte inventarnummer alle spor etter militær virksomhet innenfor verneområdet. Inntil det foreligger en egen verneplan for etablissementet, er verneområdet identisk med dagens eiendomsgrensene.

Fant du det du lette etter?