Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80477_323_01_a.jpg" without description

Kilde: Finn Lied (m.fl.): Sambandsbølger, Oslo 1978, s. 101.

1953: Forsvarets fellessamband ble ved kgl. res. av 16. oktober opprettet som egen, frittstående fellesinstitusjon.

1954–59: Arbeidet med fjellanlegget ble påbegynt med teknisk støtte fra Hydro på Rjukan. Tunnelen var på byggetidspunktet Europas lengste uten tverrslag. Arbeidet stoppet opp da man møtte permafrost inne i fjellet i 1400 m høyde. Sommeren 1955 ble det anlagt en provisorisk taubane opp til toppen og påbegynt arbeid med fjellrom på toppen. Sand, vann og sement ble fraktet til toppen ved hjelp av fem amerikanske helikoptre og tunnelen forsterket ovenfra og nedover. Anlegget kostet 7 millioner kroner, eller vel det dobbelte av første overslag.

1959: Radiolinjestasjonen satt i drift 15. august. Den offisielle åpningen fant sted 1. juli året etter.

1970–72: Televerkets anlegg ble bygget og finansiert av dem selv i perioden 1970–72.

Ca 1975: På midten av 1970-tallet ble det utført en del forsterkningsarbeid på fjellanlegget.

1995: Gaustaanlegget nedbemannet og deler av det tekniske utstyret fjernet.

1998: Gaustaanlegget utgjør i dag en sentral del av Forsvarets radiolinjenett, samt at stasjonen videreformidler signaler fra Tryvann og annen telekommunikasjon. Forsvaret planlegger utbygging av en større radar i nærheten av stasjonen, noe som også vil innebære endringer på kabelvognsystemet.

2007: Gaustaanlegget brukes i dag av FLO IKT. I tillegg har Telenor, Nordkring og Statsnett en avtale om sambruk av anlegget. Den siste tiden er det også tillatt sivil prøvedrift av trallebanen i fjellet.

Fant du det du lette etter?