Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80477_69_01_a.jpg" without description

En av kanonstillingene.

1890-årene: Økende spenning i forholdet mellom Norge og Sverige blant annet som følge av Konsulatsaken i 1895.

1899–1901: Fra 1899 behandlet en kommisjon spørsmålet om en forsterket og systematisk befestning av landtilgangene mot hovedstaden. Planen innebar etablering av en fremskutt østre linje og forberedte stillinger for feltartilleri. Planen ble lagt fram for Stortinget i 1901 og igangsatt samme år.

1903: En inventarbeskrivelse fra 1903 dokumenterer at batteriet alt var bygget ut. En tomt på seks mål ble ervervet i 1903. Anlegget hadde fra første periode inngjerding. Batteriet hadde fire standplasser for feltartilleri. Det var ca. 60 meter mellom fløyene. Beskrivelsen tyder på at kanonstandplassene opprinnelig må ha hatt en avrundet form. Rundt var det brystvern på tre sider som besto av mur (0,8 m) og jord (0,3 m), og korte ramper til en dekket vollgang. Batteriet hadde bare én adkomst. Bak batteriet stod også et arbeidsskur. Inventarbeskrivelsen omtaler tre overdekkede rom for mannskaper og ammunisjon.

1905: 7. juni 1905 vedtok Stortinget resolusjonen som medførte bruddet med Sverige. Den 31. august kom representanter for landenes regjeringer sammen i Karlstad for å forhandle om saker som berørte løsrivelsen. Den 8. september brøt forhandlingene sammen og begge land mobiliserte sine styrker langs grensen. Forhandlingene kom i gang igjen den 13. september og man nådde enighet den 23. Som et resultat av forhandlingene ble befestningene i den framskutte linjen ødelagt.

1918: Første verdenskrig: Batteriet ble satt opp med luftvernskyts og lyskaster fra sommeren 1918. Det hadde sammenheng med at Kykkelsrud kraftverk ble ansett som et potensielt angrepsmål i dette distriktet.

1990–92: Østfold Heimeverndistrikt (HV-01) ledet istandsettelsesarbeider sammen med Forsvarets bygningstjeneste og Spydeberg kommune. Området ble avskoget og kommunen sørget for å restaurerte batteriet via sysselsettingsmidler. Området er del av en tursti.

2004: Anlegget fredet

2006: Forvaltningsansvaret overført til Sarpsborg kommune

Fant du det du lette etter?