Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Merknad

I distriktet omkring er det gjort arkeologiske funn og området nærmest batteriet kan inneholde automatisk fredede kulturminner. Per 2017 er det ikke registrert funn her.

Image "80477_70_01_a.jpg" without description

Store, doble ammunisjonsnisjer.

Image "80477_70_02_a.jpg" without description

Fløykanonstander ble senere oppgradert for luftvern.

Image "80477_70_03_a.jpg" without description

Siktebordet bak høyre fløy.

Image "80477_70_04_a.jpg" without description

Kanonstandplass sett mot vollgang på ytre høyre fløy.

012301 Gråkollbatteriet

Image "80477_71_01_a.jpg" without description

Fant du det du lette etter?