Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80477_35_01_a.jpg" without description

Beliggenhet og utsikt fra Greåker fort.

1890–årene: Økende spenning i forholdet mellom Norge og Sverige blant annet som følge av Konsulatsaken i 1895.

1899–1901: Fra 1899 behandlet en kommisjon spørsmålet om en forsterket og systematisk befestning av landtilgangene mot hovedstaden. Planen innebar etablering av en fremskutt østre linje og forberedte stillinger for feltartilleri. Planen ble lagt fram for Stortinget i 1901 og igangsatt samme år.

1903: Batteriet ferdig utbygget nord for Greåker jernbanest. Det var bygget for fire feltkanoner, til dels nedsprengt i fjell, med fem dekningsrom og åtte ammunisjonsnisjer. Omkring batteriet ble det oppført pagefence-gjerde med dobbelt port. Batteriet var av permanent karakter.

1905: 7. juni vedtok Stortinget resolusjonen som medførte bruddet med Sverige. Den 31. august kom representanter for landenes regjeringer sammen i Karlstad for å forhandle om saker som berørte løsrivelsen. Den 8. september brøt forhandlingene sammen og begge land mobiliserte sine styrker langs grensen. Forhandlingene kom i gang igjen den 13. september og man nådde enighet den 23. Som et resultat av forhandlingene ble befestningene i den framskutte linjen ødelagt.

1907: Etter innstilling fra Militærkomiteen bevilget Stortinget i 1907 midler til etablering av to nye fort i Sarpsborggavsnittet: Greåker og Ravneberget fort.

1908: Fortet etablert med blant annet to 12 cm tårnkanoner.

1909–1945: I 1933 ble Greåkerfortet stilt i reserve. Fortet som opprinnelig hadde stor slagkraft, var på grunn av utrenede mannskaper og dårlig vedlikeholdt utstyr ikke i stand til å yte særlig motstand under tyskernes invasjon. Fortet holdt imidlertid stand i noen dager. I løpet av okkupasjonstiden ble skytset demontert og overflyttet til fort på Sør-Vestlandet.

1945–98: Forsvaret overtok fortet etter fredsslutningen. Østfold infanteriregiment nr. 1 har hatt Greåker som mobiliseringsområde og lager fram til tidlig på 1990-tallet da anlegget ble utrangert.

2004: Geværgalleri ble fredet og forvaltningsansvaret for festningsverkene overdratt til Sarpsborg kommune. Øvrige arealer solgt.

Fant du det du lette etter?