Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Image "80477_170_03_a.jpg" without description

Behandlingshus med opprinnelig veidekke og skinnegang.

Hauerseter leir ligger rett nord for Jessheim, like ved jernbanen og E6. Området er flatt med forholdsvis tett vegetasjon. Leiren består av en indre leir med forlegninger, administrasjon og verkstedsområde, og en ytre leir med ammunisjonslager og skytebane. Totalt areal er ca. 1500 mål.

Indre leir består av ca. 20 bygninger. Ytre del omfatter i tillegg rundt 110 ammunisjonshus, lager, verkstedbygninger, fyrhus, brannskur mm. Totalt antall inventarnummer utgjør ca. 230.

Image "80477_171_01_a.jpg" without description

Arbeidshus, inv.nr. 150.

Generelt er bygningene i indre leir og ytre leir utført etter standardtegninger som med variasjoner er brukt i mange militærleire. Hustypene kan derfor gjenfinnes andre steder anlagt i samme periode.

Indre leir er planlagt i et forholdsvis kompakt garnisonsmønster med en klar struktur langs en akse øst–vest og en tydelig funksjonsdeling. Leiren har en enkel standard, men god bygningsmessig kvalitet. Den består hovedsakelig av enetasjes brakker av tre, kledd med malt tømmermannspanel, og har smårutede vinduer og karakteristiske teglpiper. Takene er tekket med papp, singel, korrugerte plater og sementstein. Opprinnelig tekking kan ha vært papp eller takstein. Befalsmessen er mer påkostet, bygget i to etasjer med arkvinduer. Grunnet leirens spesielle funksjon som ammunisjonslager finnes egen brannstasjon med slange- og vakttårn oppført på 1950-tallet.

Ytre leir mot øst er et rent lager- og verkstedområde, der bygningene ligger spredt utover i et større skogsområde. Bygningene er forbundet av et veisystem av hovedsakelig grusveier, men også områder med karakteristiske tyske betongmoduler eller brostein. Det går sidespor fra jernbanen inn i området og det var opprinnelig en jernbanesløyfe som knyttet sammen flere av bygningene.

Leiren består overveiende av ammunisjonshus utført i pusset tegl med ståldører og tre- eller betongtak. Mellom en del av disse ble det i etterkrigstiden lagt opp dekningsvoller. I tillegg finnes lager- og behandlingshus for ammunisjon, utført i tre og mur. Flere av disse har en karakteristisk form, med utkragende tak over lasterampe. For øvrig finnes fyrhus, brannposthus, lokomotivstall og andre lagerbygninger.

Image "80477_171_02_a.jpg" without description

Fyrhus/kontor/kaldgarasje, inv.nr. 0172.

Fant du det du lette etter?