Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80477_172_01_c.jpg" without description

Brannstasjon med slangetårn og vakt, inv.nr. 0001.

1900: Hauerseter leir var før århundreskiftet benyttet som militært øvingsområde hvor det var anlagt skytebane og bygget marketenteribrakker.

1940–45: Etter tyskernes invasjon i 1940 ble Gardermoen utbygget som militær hovedflyplass, med Hauerseter som sted for flyplassens ammunisjonslager. Utbyggingen ble foretatt i 1941–42 av norske entreprenører.

1945: Etter fredsslutningen ble leiren og gjenværende ammunisjon overtatt av Forsvaret. Både Luftforsvaret og Hæren benyttet leiren til ammunisjonslager.

1946: Hærens ammunisjonslager (Arsenalet) på Hauerseter etablert.

1950-tallet: Med opprettelsen av stående brigader og amerikansk våpenhjelp i 1950-årene, ble virksomheten kraftig utvidet.

Fram til 1970: Luftforsvaret hadde det administrative og forvaltningsmessige ansvaret for leiren. Luftforsvarets lager på Hauerseter omfattet ca. 70 ammunisjonshus og forsynte flystasjoner og avdelinger i hele landet.

1970: Etter 1970 ble det frigjort kapasitet slik at andre avdelinger kunne bruke leiren. Fram til i dag har en rekke militære enheter benyttet leiren til øvelser o.a., bl.a. HV, FN-styrker og utenlandske avdelinger.

1992: Som ledd i Forsvarets omstrukturering ble Arsenalet på Hauerseter besluttet nedlagt.

1994/1995: Virksomheten som ammunisjonslager opphørte ved årsskiftet. Forvaltningsansvaret overtatt av Trenregimentet.

1996/1997–2007: Deler av Hauerseter restaurert i samarbeid med Riksantikvaren. De vernede bygningene disponeres i dag hovedsakelig av FLO og Oslo og Akershus HV-distrikt 02. En del bygninger overført til Skifte Eiendom.

Image "80477_172_02_a.jpg" without description

Eksplosivlager med voll

Fant du det du lette etter?