Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Fredede inv.:

52

Totalt ant. inv.:

229

Ant. inv. m/vern:

69

Bygninger med verneområde

Hauerseter leir har ut fra dens sammenhengende funksjon som hovedammunisjonslager fra lannen verdenskrig og frem til i dag betydelig militærhistorisk verdi. Enkeltstående ammunisjonshus er tatt vare på andre steder. Men Hauerseter representerer et sjeldent kulturmiljø der både lager, behandlingshus, verksteder, brannberedskap og forlegninger er bevart.

Leiren fremstår som en godt bevart garnisons- og ammunisjonsleir med høy grad av opprinnelighet. Som helhet er leirområdet sjeldent i landssammenheng, både på grunn av sin størrelse, mangfoldet av bygningstyper og graden av opprinnelighet.

Bygningsmassen i indre leir er restaurert i samarbeid med Riksantikvaren, der mest mulig av eldre bygningselementer er søkt ivaretatt. Blant annet er opprinnelig utvendig og innvendig panel, dører og til dels gulv bevart. Leiren framstår fremdeles som et helhetlig miljø der de opprinnelige miljøkvalitetene er ivaretatt.

Formålet med vernet er å ta vare på leiren som miljø der alle deler av virksomheten er bevart. Ut fra en realistisk ivaretakelse av bygningene i framtiden er kun 69 av leirens opprinnelige 229 inv.nr. tatt med i forslaget til landsverneplan. Resterende bygninger er tillatt revet/solgt. For å opprettholde opplevelsen av leirens opprinnelige omfang skal betongplatting/påler stå tilbake som rester etter bygningen ved eventuell fjerning. Verneområdene er valgt ut slik at bygningene utgjør et helhetlig, lesbart miljø som realiserer formålet med vernet. Bygningstyper som er tillatt revet eller solgt er representert blant gjenværende bygningsmasse.

Ettersom formålet med vernet er å ta vare på leiren som miljø vil vernet som hovedregel omfatte eksteriør og hovedstruktur. For noen bygninger (inv.nr. 0003, 0150, 0151 og 0152) har interiøret høy grad av opprinnelighet, eller er viktig som rester etter den opprinnelige virksomheten, og vil derfor også bli tatt med i forslaget til vern.

Foruten de bygningene, omfatter vernet veinettet av grus, betong og brostein, jernbaneskinner, voller bygget rundt ammunisjonshusene, hydranter og fundament av revne bygninger.

Bygningene ble fredet ved forskrift 06.05.04

Fant du det du lette etter?