Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Image "80477_142_03_c.jpg" without description

Kringerud mitraljøsestilling, batteriveien.

Heer etablissement ligger rett utenfor Drøbak. Til Heer etablissement hører Heer skanse og Kringerud mitraljøseanlegg.

Kringerud ligger på en skogkledt kolle ved Dyrløkke. Anlegget er buet med seks plattformer med 4 m avstand som er oppmurt av gråsten. Anleggets front er et brystvern bestående av fjell og mur, med jordfylling foran og betong på sydvestre helling. En vollgang er delvis utsprengt. På vestsiden av anlegget fører en lang batterivei ned fra Kringerudhøyden. I terrenget finnes det jernstolper som er rester etter det gamle trådgjerdet. Denne delen av etablissementet er omgitt av golfbane, boligstrøk og i sydøst et forretningsstrøk.

Heer skanse ligger ved siden av Heer barneskole. Opprinnelig var skansen et tredelt anleg, som bestod av nordre, midtre og søndre batteri. Nordre batteri er ikke lenger i Forsvarets eie, men må likevel vurderes som en integrert del av anlegget.

Midtre batteri ligger ved en bratt skrent på østsiden av gamle Frognvei. En kort oppbygget adkomstvei fører inn på batteriplassen. Batteriet har innadgående vinkel og åpen siktlinje ut mot et oversiktlig, flatt landskap. Dette var den sentrale delen av Heer skanse, og i tillegg den mest kompliserte. Brystvernet på 43 m består av stenblokker, fjell og betong. Mellom kanonstandplassene er det åtte nedsprengte dekningsrom med ammunisjonsnisjer, et rekonstruert rekkverk og sidetrapper.

Søndre batteri ligger litt syd for det midtre batteriet. Det har et innovervendt, vinkelformet brystvern med 25 m frontlengde mot blant annet Ullerudhøyden. Batteriet er i hovedsak nedsprengt i fjell og i noen partier oppmurt. Brystvernet har torvdekket front. En adkomstvei er oppbygget til høyre fløy.

Nordre batteri, i dag kalt Bjerkelunden, ligger med front mot nordøst, på vestsiden av gamle Frognvei. Posisjonen er lavere enn Midtre og Søndre batteri. Denne delen av Heer skanse har det lengste brystvernet. Batteriets høyre flanke kantes med en skråning oppover, den venstre med en travers eller jordvoll. Siktlinjen er i dag dekket av løvtrær.

Fant du det du lette etter?