Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80477_143_01_a.jpg" without description

Heer skanse, midtre batteri – betongstøpt brystvern.

1899: Fra 1899 behandlet en kommisjon spørsmålet om en forsterket og systematisk befestning av landtilgangene mot hovedstaden, med planer også for grenseområdene. Den nye befestningsplanen ble iverksatt etter et Stortingsvedtak i 1901.

1900–1901: Heer-anleggene ble bygget ut sydøst for Heer gård i perioden 1900–1901 som del av forsterkningene omkring Oscarsborg.

Heer nordre batteri skulle ha 6 feltkanoner. Brystvernet ble konstruert av jord med torvsatte indre skråninger. Bak kanonstandplassene var det en 3 m bred vollgang nedskåret i terrenget. Midtre batteri var bygget for 4 posisjonskanoner. Brystvernet målte 43 m. Kanonplattformene var 4 m brede med innbyrdes avstand på 10 m – ett av dem lå lavere enn de andre. Batteriets åtte ammunisjonsnisjer fikk tak konstruert av jernskinner, mursten, betong og Ruberoidisolasjon. Fra vollgangen førte trapper av bruddsten ned til ammunisjonsnisjene og rundt fordypningen var et rekkverk av jern. Søndre batteri ble bygget for tre posisjonskanoner og to feltkanoner. Brystvernet fikk høyder tilpasset det planlagte kanonmateriellet – 1 m for feltkanoner og 1,8 m for posisjonskanoner. Kanontypene var henholdsvis Krupp feltkanon og Schneider-Canet feltkanon.

Kringerud skanse ble bygget ut for seks mitraljøser i perioden mellom 1898–1902. Anlegget ble bueformet med oppmurte kanonplattformer. Området var innhegnet med en jernport og trådgjerde festet til jernstolper.

Anleggenes skyts og personell var ikke fast ved skansene. Både skyts og personell tilhørte 7. festningskompani av 2. festningsbataljon under Oscarsborg.

1914–18: Skansene var bemannet en kort periode under første verdenskrig.

fra 1960-tallet: Nordre batteri ble utskilt og solgt for etablering av Heer skole. Søndre og Midtre batteri forble Forsvarets eiendom og Heer Vel tok ansvar for vedlikehold.

2002: Nasjonale Festningsverk overtok forvaltningen.

Fant du det du lette etter?