Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Merknad

Heer og Kringerudanlegget er ikke inkludert i «Kulturminnevernplan for Frogn kommune; del 1: Viktige kulturvernområder i Frogn» (1997). Planen viser 28 prioriterte kulturvernområder i Frogn. Seiersten er det eneste militærhistoriske anlegget som er inkludert ved siden av Oscarsborg. I Heer- og Kringerudområdet finnes det registrert en del automatisk fredede fornminner.

Det totale omfanget av vernet er gjort rede for i verneplan for Oscarsborg.

Image "80477_144_01_a.jpg" without description

Kringerud mitraljøsestilling.

Image "80477_144_02_a.jpg" without description

Heer skanse, søndre batteri – brystvern dekket av torv.

Image "80477_144_03_a.jpg" without description

Kringerud mitraljøsestilling, standplassfundamenter.

Image "80477_144_04_a.jpg" without description

Heer skanse, midtre batteri, dekningsgraver omgitt av rekkverk.

021503 Heer – Heer skanse

Image "80477_145_01_a.jpg" without description

021503 Heer – Kringerud mitraljøsestilling

Image "80477_145_02_a.jpg" without description

Fant du det du lette etter?