Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Opprinnelig operativ sammenheng

På grunn utviklingen av nye, sterkere og mer presise kanoner var Oscarsborg festning foreldet da den sto ferdig. Det ble derfor mot slutten av århundret anlagt et nytt batteri med en frontal voll foran festningen mot sør samt en undervannssperre (sjeté) i vestre fjordløp. I tillegg ble det på grunn av Kaholmenes relativt lave beliggenhet, anlagt utenverker på begge sidene av fjorden og på Håøya. Heer og Kringerud-anleggene ble etablert på et høydedrag mot nordøst og var de østligste utenverkene til Oscarsborg festning . Sammen med Seiersten skanse skulle de kontrollere veiene mot Drøbak. Kringerud ga kontroll over det nærmeste av Ås-veien og oversikt over Seierstens forterreng, dels også med utsyn mot fjorden syd for Drøbak. Litt lenger nordøst ble Heer skanse bygget med tre batterier og sydøstvendt siktlinje. Herfra ble det mulig å kontrollere to av veiene østfra.

Image "80477_142_02_a.jpg" without description

Fant du det du lette etter?