Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

1898–99: Distriktskommandoen i Kristiansand fikk i oppdrag å forberede ny ekserserplass som erstatning for den 200 år gamle plassen Graatenmoen ved Skien. Bakgrunnen var både ny hærordning og miljøet ved Graatenmoen. Ekserserplassen Dahlsmoen i nærheten av Hedenstad kirke ved Kongsberg var ikke i bruk og hadde ingen bebyggelse.

1909–25: Den nye hærordningen av 1909 medførte gjenopprettelse av regimentene. Heistadmoen etablert som ekserserplass for Telemark infanteriregiment nr. 3. Tilflyttet 17 bygninger fra Graatenmoen i 1909–10. Samtidig ble det oppført en del nybygg og overtatt småbrukbebyggelse innenfor området. Etablert skytebane i 1913 som ble samordnet med innskytningsbane for Kongsberg våpenfabrikk. Leirens opprinnelige L-struktur ble i denne perioden endret ved at det ble oppført bygninger innenfor hele det triangelformede leirområdet.

1940–45: Leiren utvidet vestover. Den omfattende tyske utbyggingen ble ferdigstillet i 1942 og var delvis bekostet av Mercedeskonsernet. Heistadmoen var planlagt som rekreasjonsleir. Leiren hadde i tillegg et hundekompani og et hestekompani, og mot slutten av krigen også et bilkompani. I gjennomsnitt huset leiren 1200–1500 tyskere. For øvrig ble en bygning benyttet for russiske fanger.

1945–53: Infanteribataljoner til Tysklandsbrigaden ble oppsatt og utdannet her.

1953–63: Infanteriets øvingsavdeling nr. 1 (IØ 1) overtok rekruttutdannelsen; mens Regimentet skulle organisere og øve feltavdelingene ved Grønvad leir – et særskilt repetisjonssenter på Heistadmoen.

1963: IØ 1 flyttet til Sessvollmoen. Infanteriets skole- og øvingsavdeling (ISØ) fikk standkvarter på Heistadmoen, og det ble gjennomført en større utbygging og renovering av hele leiren.

1982: ISØ slått sammen med Vestre Oslofjord Forsvarsdistrikt (FDI 3) og Telemark infanteriregiment nr. 3 (IR 3). Heistadmoen overtok som standkvarter etter Regimentsgården i Kongsberg.

1994: BSIS, IKA og rekruttkompaniet ble nedlagt. Telemark bataljon opprettet og trent som en av NATOs utrykningsbataljoner.

1995: Forsvarsdistriktene lagt ned. FDI 3/IR 3 fikk navnet Telemark regiment.

2003: Telemark Infanteriregiment ble nedlagt, og hele Heistadmoen leir ble overført til HV-03, senere Telemark og Buskerud Heimevernsdistrikt 03. Anleggene er i dag (2007) i bruk av alle heimevernsdistriktene rundt Oslofjorden, samt Telemark Bataljon, Krigsskolen, Garden og Politiet.

Fant du det du lette etter?