Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Fredede inv.:

4

Totalt ant. inv.:

223

Ant. inv. m/vern:

10

Bygninger med interiør og eksteriør

Miljøet på Heistadmoen er både militærhistorisk og bygningshistorisk interessant. Leiren har hatt betydning blant annet som standkvarter for IR 3 (nå Telemark regiment) og ble under annen verdenskrig brukt som rekreasjonsleir.

Leiren har bevart flere særegne bygninger fra utbyggingsperioden og fra utvidelsen under annen verdenskrig. Bygningene fra leirens etablering utgjør et samlet miljø med stor verdi. Disse bygningene er spesielle i nasjonal sammenheng med hensyn til bygningstype og alder. Vakt/administrasjonsbygget har en karakteristisk utforming og er relativt godt bevart. Bygningen har verdi som eksempel på hvordan okkupasjonsmakten brukte inspirasjon fra gammel norsk trehusarkitektur.

Vernet omfatter bygningene og alle spor etter militær aktivitet innenfor verneområdet. Den øvrige bygningsmassen har gjennomgått endringer som gjør dem mindre antikvarisk interessante i et nasjonalt perspektiv.

Image "80477_246_01_a.jpg" without description

Dørhåndtak depot – innside

Image "80477_246_02_c.jpg" without description

Dørhåndtak administrasjonsbygg, inv.nr. 0070.

Image "80477_246_03_c.jpg" without description

Vindu på bataljonsbrakke, inv.nr. 0026.

Image "80477_246_04_c.jpg" without description

Interiør i den tyskbyggede administrasjonbygningen. Forbildet er hentet fra norske stavkirker.

Image "80477_246_05_a.jpg" without description

Depot fra 1910, inv.nr. 0003, etter at toløpstrappene ble oppført på nordre gavl.

060407 Heistadmoen Leir

Image "80477_247_01_a.jpg" without description

Fant du det du lette etter?