Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

1890-årene: Konsulatsaken medførte økt spenning mellom Sverige og Norge. På Fetsund ble det etablert en telthustomt, litt nord for Fetsund jernbanestasjon.

1899–1901: Fra 1899 behandlet en kommisjon spørsmålet om en forsterket og systematisk befestning av landtilgangene mot hovedstaden. Planen innebar etablering av en fremskutt østre linje og forberedte stillinger for feltartilleri. Planen ble lagt fram for Stortinget i 1901 og igangsatt samme år.

1902: Høgåsbatteriet ble etablert med skuddfelt mot Øyerens østside, vest mot gården Hagen og øst mot Trosdal bro. Omlag 120 meter bak batteriet ved adkomstveien var det anlagt en dekket plass for ammunisjonsvogner. Skogen omkring batteriet ble ryddet såvidt at det kunne gi fri utsikt over skuddfeltet, men enkelte trær skulle stå igjen for å skjule batteriet. Telefonforbindelser ble søkt til henholdsvis Spareforeningen Fetsund, Blaker, Høland, rikstelefonen og etterhvert til Fetsund batteri. I tillegg var det planlagt signalstasjoner på flere steder.

1905: Unionen mellom Norge og Sverige opphørte den 7. juni 1905. Etter en regjeringskonferanse 13. september ble det besluttet å iverksette delvis mobilisering, noe som innebar at styrker ble oppsatt og utplassert i grupperingsområdene. Ved Fetsund var det satt opp totalt ca. 1450 mann fra Valdres linjebataljon og en eskadron landstormdragoner.

1990-tallet: Oppsyn og vedlikehold av fortsområdet er avtalt med Fjelsrud Vel i Fet kommune. En høy murvegg sikret mot utrasning ca. 1996 i regi av velforeningen.

2005: Forvaltningsvtale inngått mellom Nasjonale Festningsverk og Fet kommune for å sikre vedlikehold og tilgjengelighet for publikum.

Fant du det du lette etter?