Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Opprinnelig operativ sammenheng

Som et ledd i arbeidet for å løsrive Norge fra unionen med Sverige ble det fra slutten av 1890-tallet anlagt en rekke fort og skanser langs grensen fra Svinesund i sør til Kongsvinger i nord. Befestningene skulle kunne stoppe et svensk angrep mot hovedstaden i tilfelle væpnet konflikt ved løsrivelsen. Forsvarslinjene ble lagt på øst- og vestsiden av Glomma, med sterke punkter i den framskutte linjen øst for elva og mer tilbaketrukne stillinger på vestsiden. Befestningene var delt inn i avsnitt. Høyåsbatteriet utgjorde en del av den tilbaketrukne linjen Råde–Moss.

Image "80477_106_03_a.jpg" without description

Siktebordsfundamentet

Høyåsbatteriet ligger på østsiden av E6 midtveis mellom Solli i Tune og Missingmyr i Råde og hadde opprinnelig meget god utsikt over broovergangene ved Solli og området ved disse. I dag er siktelinjene delvis skjult av tett vegetasjon.

Batteriet ble bygget for seks kanoner fordelt på to stillinger, og har åpne kanonplasser med lavt brystvern. Batteriet er delt i to og er vanskelig å oppdage i terrenget. I dag ses kun deler av det lave brystvernet og fundamentet til siktebordet.

Image "80477_107_01_a.jpg" without description

Brystvern

Fant du det du lette etter?