Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80477_89_01_a.jpg" without description

Bygningsmiljø på Høytorp fort.

1906–1907: Som en følge av nedleggelsen av festningsverkene nær grensen mot Sverige etter Karlstadforliket, ble det bestemt at Glommalinjen skulle utbygges som landets nye hovedforsvarslinje mot øst. Planene for Høytorp fort og Fossumstrøkets festningsverker forelå i 1907.

1912–18: Høytorp fort med fjellanlegg og leirområde etablert og ferdigstilt.

1920–tallet: Høytorp fort var sentrum for organiseringen av det motoriserte feltartilleri. Noe ny bebyggelse.

1940–45: Garnison for tyske avdelinger. Det ble oppført en del tyskerbrakker.

1945–56: Øvingssted for bl. a. feltartillerister, stabsøvelser og større felttjenesteøvelser. Noe ny bebyggelse bl. a. Undervisningsbygg og garasjebygg oppført.

1956–1994: Standkvarter for Transportregimentet til fortet ble lagt ned i 1994. Minimalt med ny bebyggelse.

1994–98: En liten del av leirområdet ble disponert av HV, i resten av bygningsmassen ble det etablert noe virksomhet i regi av Eidsberg kommune.

1998–2001: Forsvaret v/Heimevernet trakk seg ut av Høytorp fort og anlegget ble overført til Eidsberg kommune.

2002: Anlegget fredet.

Høytorp fort – hovedfortet før 1940

Image "80477_90_01_a.jpg" without description

Fant du det du lette etter?