Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80477_147_01_a.jpg" without description

Husvik etablissement ligger i et til dels sterkt kupert og skrånende terreng med knauser langs Oslofjorden, i bakkant skimtes Hovedfortet på Kaholmene og Håøya.

1814: Tre små batterier av tømmer, jord og sten anlagt ved Drøbaksundet. Det ene på Husviktangen, og de øvrige på søndre Kaholmen og Næstangen på vestsiden.

1890-tallet: Batteriene Kopås og Husvik ble anlagt på østsiden av Drøbaksundet i 1890-årene som del av forsterkningene omkring Oscarsborg. Husvik skulle fungere som bestrykningsbatteri for minefeltet og ble bygget i 1893–94, mens arbeidene på Kopås ble utført i perioden 1898–1900. Sistnevnte over Stortingets 1895-bevilgning der Oscarsborg som eneste kystbatteri ble tildelt midler. Også oppført en del bygninger i årene 1898–1900. Sivile boligeiendommer og uthus som lå i skuddlinjen for batteriene måtte erverves. Kopåsbatteriet fikk blant annet siktestasjon, kommandorom og tre 15 cm Armstrongkanoner i ulik høyde. Nedsprengt i fjell lå 7 m brede kanonplattformer, med 0,5 m høyt brystvern.

1905: Batteriene var oppsatt under spenningen etter unionsoppløsningen.

1940: Husvik hadde en sentral rolle ved utbruddet av annen verdenskrig ved at det tok del i senkningen av Blücher, som seilte inn Oslofjorden den 9. april 1940.

1940–45: Kopåsbatteriets 15 cm kanoner ble demontert sommeren 1944 og arbeidet med å bygge om til et batteri for fire 10,5 cm ubåtkanoner tok til. Kanonene var ikke levert ved krigens slutt.

1947–98: Kopås har fra 1947 til slutten av -50-tallet vært kontrollstasjon for minefeltet i Drøbaksundet. Fire 10,5 cm kanoner ble i 1951–52 hentet fra Blåmannen luftvernbatteri i Bergen og montert i Kopåsbatteriet. Kopås fort var operativt fra 1952 og ut på -60-tallet. Kanon 2 og 3 står fremdeles.

2002: Nasjonale Festningsverk overtok forvaltningen.

Fant du det du lette etter?