Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Image "80477_248_03_a.jpg" without description

Image "80477_248_04_a.jpg" without description

Spisshytte før og nå.

Hvalsmoen ligger ca. 5 km øst for Hønefoss like inntil Randselven. Leiren er delt i to hovedområder, øvre og nedre plass. Det største området, nedre plass, ligger på en flat tange ut i elven der denne gjør en sløyfe. Fra nedre plass leder en smal brink eller skråning opp til øvre plass som ligger på et platå avgrenset av bratte skråninger ned mot elveløpet og terrenget rundt. Leiren bærer ennå preg av den opprinnelige strukturen, der hovedleiren med teltleir, forlegningshus, depoter, verksteder m.v. var samlet på øvre plass, mens nedre plass ble utviklet som magasin- og lagerområde, senere også et stallområde, med øvingsplass for kompaniene ut mot elvesidene.

På øvre plass er en rekke av bygningene fra etablissementets første år bevart. Det gjelder Søndre og Nordre depot, Østre messe, oppsynsmannsboligen, sykehuset samt en verkstedbygning. Østre messe har til tross for ombygning et inte riør med mange spesielle detaljer og har som helhet et gjennomført arkitekttegnet preg. Vest for disse ligger en gruppe bygninger for offiserer og underoffiserer, oppført i perioden 1915–20, som fortsatt er bevart i sin helhet. Nord for disse står en nyere kaserne og elevforlegning på plassen der det tidligere sto en rekke soldatbrakker. En ny messebygning er plassert på brinken lengst mot nord der Vestre messe, den gamle underoffisersmessen, sto. Bebyggelsen følger veistrukturen, mens området for øvrig har fått parkmessig beplantning. Ut over dette finnes det tre spisshytter fra leirens første år på øvre plass. En av disse (inv.nr. 0100) er flyttet til dagens tomt, mens en (inv.nr. 0098) er omgjort til garasje. Alle tre har godt bevarte eksteriører. På øvre plass står det også bevart en vaktbygning fra 1926 og to ekstyske befalsboliger i tømmer.

Image "80477_249_01_a.jpg" without description

Søndre og Nordre depot, inv.nr. 0002 og 0006, bygget ihhv. 1893 og 1894. Typebyggeri med særlig utbredelse på Østlandet.

Nedre plass domineres fortsatt av skur- og magasinbygninger. De eldste er satt opp i forbindelse med etableringen av Hvalsmoen i 1895–98, de siste ved en utvidelse og omregulering av leiren i 1915–20. Av Stallbastionen står fortsatt

Image "80477_249_02_a.jpg" without description

Magasin for bromatriell, inv.nr. 0152.

Fant du det du lette etter?