Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80477_250_01_a.jpg" without description

Hvalsmoen 1898.

1892: Hvalsmoen foreslått som ny ekserserplass for ingeniørtroppene som erstatning for Helgelandsmoen som hadde vært midlertidig ekserserplass siden 1888.

1893: 21. februar ble Lamoen og Hvalsgård ervervet som ny og selvstendig ekserserplass. Innkjøp av grunn fra brukene Alme, Hvalsengen, Ringen, Lamoen og Ødehval – de tre siste med påstående hus. Oppføring av de første spisshyttene. Søndre og Nordre depot, Østre messe, fem soldatkjøkken, staller og latriner påbegynt. Telegrafstasjon åpnet.

1894: Ingeniørtroppene overført fra Helgelandsmoen. De første rekruttene rykket inn.

1894–1904: Stor byggeaktivitet, bl.a. kom depotbygning, oppsynsmannsbolig, sykehus, badehus, vannbasseng, ledningsnett og drenering i perioden 1894–1895. Høydebasseng avløst av monièrbasseng i 1896. Verkstedbygning oppført 1896, samt tre åpne staller, vakt og arrest, smie og magasin for tennmidler. Øvre plass bygget ut med forlegninger bestående av spisshytter for offiserer og underoffiserer, samt de viktigste bygningene for årlige rekruttskoler, kompani- og bataljonsøvelser. På nedre plass oppført: Magasin for sappørvogner (1895), tre magasiner for brovogner (1896), to magasiner for telegrafvogner (1897), fem nye magasiner for sappør-, bro- og telegrafvogner (1898). Enkle marketenterier bygget opp i privat regi nedenfor brinken mellom øvre og nedre plass. Meieri og ølutsalg fikk permanente hus i 1900. Broforbindelse (veibro) til Hvalsmoen ferdig i 1904.

1911–15: Fem nye soldatbrakker med spisesal bygget på øvre plass, tre av dem som utvidelser av eldre soldatkjøkken. 1912: Leiren fikk elektrisitet. 1912–14: Omlegging av veien grunnet økt trafikk. Sivil trafikk gjennom leiren opphørte.

1915–20: Omregulering av leiren. Stallene flyttet fra øvre til nedre plass (Stallbastionen). Sju magasiner for bromateriell satt opp vest for disse. Øvre plass: Underoffisersskolens leir utvidet og utbygget. På det tidligere stalltomtområdet ble det bygget en ny stabsbrakke samt ny offiser- og underoffisersbrakke for de tre sappør-, bro-, telegrafkkompaniene; Vestre, Midtre og Østre K og Vestre, Midtre og Østre B. Nytt proviantmagasin.

1920–30: Nytt ingeniørverksted, post og telefonsentral, nye lagerskur og latriner. Vaskeriet på Almestranda ferdig. Ny vaktbygning på østsiden av øvre plass (1926) erstattet tidligere vaktbygning ved brinken.

1930–40: Motoriseringen av ingeniørvåpenet fikk konsekvenser for bygningsmassen. Nye bygninger som bilgarasje, bensinstasjon, vaske- og smørehall oppført.

1940–45: Tysk bombing av leiren 11. april 1940. Spesielt verksteder/lagre for tungt sambands- og bromateriell skadet. Tysk utbygging av leiren, bl.a. to ridehaller, kino, depoter, lagre, forlegninger m.v. Vognskur på nedre plass ombygd til forlegninger.

1945–46: Ingeniørvåpenet overtok plassen igjen 1. september 1945. Hærens Samband (tidl. telegrafkretsen) ble egen våpengren den 16. oktober 1945. Samtidig startet helårsdrift i leiren, noe som medførte ombygging av eldre bygningsmasse; isolering, bedre sanitær-, kjøkken- og messeforhold, undervisningslokaler. Oppført garasjer og verksteder for kjøretøy og maskiner.

1947: Befalsskolen flyttet fra Akershus til Hvalsmoen. Ombygde magasinbygninger på nedre plass tatt i bruk til klasserom, kjøkken og spisesaler. Tilflytting av tyskerbrakker fra andre leire.

1948–50: Undervisningsbygg basert på ekstyske brakker. Nye verkstedbygg, håndverksbygg m.v.

1955: Ny messe for elever, mannskaper og befal på tomt til tidligere Vestre messe på øvre plass. Ny kaserne for befalselever i samme område. Overflødige eldre kjøkken, messer, latriner og forlegninger, bl.a. spisshytter, ble etterhvert revet.

1955–58: To garasjeanlegg, et av dem flyttet fra Akershus, oppført.

1960: Nye anlegg for lagring av ammunisjon og sprengstoff oppført nord for nedre plass.

1969–74: 1969: Ny gymnastikksal. 1970: Nytt undervisningsbygg på Stallbastionen, nedre plass. 1973: Nytt intendanturdepot på øvre plass. 1974: Nytt befalshotell på øvre plass.

1984–89: Ny vedlikeholdshall i 1984. 1985: BSIV elevkaserne og ervervet nytt øvingsområde for Hvalsmoen. 1989: Transportsentral.

2004: Solgt til privat investor.

Fant du det du lette etter?