Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Opprinnelig operativ sammenheng

Ingeniørtroppene ble opprettet i forbindelse med hærordningen av 1887. Utviklingen innen veiutbygging og transport hadde aktualisert behovet for utskrivning av egne mannskaper og mobile enheter. Inntil da hadde Det kongelige Norske Ingeniørkorps, senere Den kongelige Norske Ingeniørbrigade med regionale detasjementer knyttet til garnisoner og befestningsanlegg, kun bestått av noen offiserer og underoffiserer samt noen sivile som var avhengig av arbeidsbistand fra andre enheter under øvelser. Med den nye hærordningen ble Ingeniørbrigaden til Generalinspektøren for Ingengiørvaabenet. Ingeniørkorpset som skulle stå for soldatopplæringen, rykket inn på Helgelandsmoen med den første troppene i mai 1888. Denne ekserserplassen var ikke tilstrekkelig egnet for troppenes øvelser og behov. Rekognoseringer ble derfor foretatt og i 1892 ble Hvalsmoen foreslått som ny øvelsesplass, blant annet på grunn av bedre strømforhold i Randselven.

Image "80477_248_02_a.jpg" without description

Fant du det du lette etter?