Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Fredede inv.:

10

Totalt ant. inv.:

131

Ant. inv. m/vern:

40

Bygningers eksteriør og interiør med verneområde

Hvalsmoen ekserserplass har en sentral posisjon som ingeniørtroppenes første selvstendige ekserserplass. Opprettelsen av ingeniørtroppene har hatt stor militærhistorisk betydning. Utviklingen av våpengrenen har i tillegg kulturhistorisk interesse i lys av den teknologiske utviklingen i samfunnet for øvrig.

Leiren er sammensatt av bygninger fra flere perioder, men fremstår likevel som et helhetlig bevart miljø der store deler av strukturen er bevart. Dette skyldes at betydelige deler av bygningsmassen fra den eldste tiden er bevart, og at tyskbygde og senere oppførte bygg som for eksempel kinobygningen (nedre plass) og befalshotellet (øvre plass), er tilpasset det eksisterende miljø.

De to depotene på øvre plass er svært godt bevart. Tilsvarende bygg er bevart andre steder, men disse har en høy grad av opprinnelighet i tillegg til at vi her finner to stykker samlet. Den antikvariske verdien av sykehuset og verkstedbygningen er imidlertid redusert pga. påbygg og store innvendige og utvendige endringer. Oppsynsmannsboligen har gjennomgått en del endringer, men bygninger med denne funksjonen innenfor leiren er relativt sjeldne i nasjonal sammenheng. Spisshytter var en tidlig form for forlegning i enkle bygninger som ble satt opp i flere leire i denne tidsperioden, men de aller fleste er i dag forsvunnet. De tre gjenværende spisshyttene på Hvalsmoen har derfor stor verneverdi.

Gruppen av stabs-, kompani- og forlegningsbrakker fra 1915–20 utgjør et sjeldent miljø innenfor leiren. Flere anlegg fra denne tiden ble gitt en helhetlig arkitektonisk utforming, og bygningene har hatt vakre detaljer som dreide søyler og utskåret listverk i nordisk nybarokk stil. Dette finnes det fortsatt rester igjen av til tross for at bygningene til dels er sterkt ombygd. De eldre soldatbrakkene på plassen vis a vis er i dag erstattet av moderne forlegninger, men tilsammen utgjør dette en helhet med en tilnærmet «militærhierarkisk» oppbygning, noe som bidrar til å gi brakkene høy verneverdi. Av andre verneverdige bygninger på øvre plass kan nevnes vaktbygningen fra 1926 med nyklassisistisk utforming og med godt bevarte detaljer i eksteriøret, samt Østre messe som er delvis ombygd, men med mange spesielle arkitektoniske detaljer bevart i interiøret.

Ingeniørvåpenets virksomhet har medført et stort behov for materiell, noe den store samlingen av magasiner på nedre plass vitner om. De ombygde skurene har høy alder i tillegg til at ombyggingene forteller om okkupasjonshistorie og utviklingen etter 2. verdenskrig. Fire av magasinene fra 1915–20 er imidlertid bevart med høy grad av autentisitet.

Omfattende transportoppdrag førte likeledes til stort hestehold. Furasjemagasinet (låven) og vinterstallen er interessante fordi de er de eneste gjenværende bygningene fra den opprinnelige stallbastionen. De to ekstyske ridehallene har høy kulturhistorisk verdi som del av okkupasjonshistorien og er i dag svært sjeldne. De er begge godt bevart utvendig, den ene også med endel innvendige detaljer i behold. Kinoen har først og fremst verdi som del av miljøet.

Vernet omfatter avmerkede bygninger og angitt område.

Image "80477_251_01_c.jpg" without description

Interiørdetalj fra befalsmessa der våpen utgjør deler av armaturen. Her ses en lampett med to bajonetter..

060502 Hvalsmoen Leir

Image "80477_252_01_a.jpg" without description

Image "80477_252_02_a.jpg" without description

Østre messe, inv.nr. 0011.

Image "80477_252_03_a.jpg" without description

Offisersbrakker, de såkalte «K-brakkene».

Image "80477_252_04_a.jpg" without description

Vakt, inv.nr. 0001.

Fant du det du lette etter?