Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80477_31_01_a.jpg" without description

Siktebord

1890-tallet: Nederlaget i striden om et eget konsulatvesen i 1895 førte til en forsert opprustning for å sette makt bak det nasjonale kravet. Ute i befolkningen steg oppslutningen om Forsvaret som et våpen i arbeidet for selvstendighet.

1899–1901: I 1899 ble det satt ned en kommisjon som skulle behandle spørsmålet om en sterkere systematisk befestning av landtilgangene mot Kristiania. Kommisjonens forslag ble lagt fram og godkjent i 1901. Arbeidet startet sommeren samme år.

1902: Isesjøbatteriet anlagt.

1905: 7. juni 1905 vedtok Stortinget resolusjonen som medførte bruddet med Sverige. Den 31. august kom representanter for landenes regjeringer sammen i Karlstad for forhandle om saker som berørte løsrivelsen. Den 8. september brøt forhandlingene sammen og begge land mobiliserte sine styrker langs grensen. Forhandlingene kom i gang igjen den 13. september og man nådde enighet den 23. Som et resultat av forhandlingene ble befestningene i den framtrukne linjen ødelagt.

1907: Militærkomiteen som vurderte eksisterende og eventuell nyetablering av befestninger etter Karlstaddforhandling- ene kom i 1907 fram til at blant annet Isesjøbatteriet skulle sløyfes fra oppsettingen.

1933: Sarpsborg befestninger ble ved hærordningen av 1933 stilt i reserve.

1998: Isesjøbatteriet ble benyttet av HV som også bygget en hytte med uthus like bak batteriet.

2004: Anlegget fredet.

2005: Anlegget ryddet og gjort tilgjengelig for publikum.

Fant du det du lette etter?