Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Image "80477_232_03_c.jpg" without description

Telthus, inv.nr. 0003.

Jørstadmoen ligger i Fåberg, nordvest for Lillehammer ved riksveg 253. Området består av flat sandmo og furuskog.

Bygningsmiljøet er i hovedsak preget av perioden etter 1945, med nybygg oppført fra 1950-tallet og utover, samt ombygde eldre bygninger.

På østsiden av riksveien ligger et par av de eldste bygningene. Den største av disse er en tømmerbygning i to etasjer med saltak oppført som magasin i 1893. Den hviler på høye teglpillarer, slik at den totalt fremstår som en tre etasjes bygning.Ved siden av denne ligger et mindre telthus oppført 1886, samt en tyskbygget tømmerhytte. Den store magasinbygningen er i dag tatt i bruk til modellsamling for Sambandsregimentet. Magasinet er av en type som fikk stor utbredelse især på Østlandet.

I det sentrale leirområdet på vestsiden av veien ligger forlegninger, administrasjonsbygg, kjøkken og spisesal samt velferds- og undervisningsbygg. Området er preget av brakker oppført i perioden 1940–45, og messe, kaserner og undervisningsbygg oppført i perioden 1950–1990. I området ligger også et par mindre bygninger oppført på 1800-tallet, blant annet en av de opprinnelige soldatbrakkene. De eldre bygningene og de ekstyske brakkene er for en stor del endret gjennom modernisering og ombygging.

I den nordre del av leiren ligger to kaserner oppført på 1960-tallet, samt garasje- og verkstedområde med bygninger oppført fra 1950-tallet til 1990-tallet. Utenfor garasjeområdet ligger en radiolinjestasjon oppført i 1955 i betong med eternittkledd overbygg. Den er godt bevart med hensyn til hovedstruktur og materialbruk. Stasjonen ble nedlagt på 1990-tallet, men skal nå tilbakeføres og settes i stand til musealt formål. I utkanten av leiren mot nord ligger krigskirkegården, samt repetisjonssenter som er innredet i opprinnelige tyske brakker, den såkalte K-leiren (Kvinneleiren).

Fant du det du lette etter?