Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80477_233_01_a.jpg" without description

Magasinbygg fra 1893, inv.nr. 0015, som eksemplifiserer det utbredte typebyggeriet i Forsvaret. Typen fantes over hele landet, men hadde særlig utbredelse på Østlandet..

1787: Området ble brukt som ekserserplass for Oplandske Dragonregiment fra slutten av 1700-tallet.

1821: Avtaler ble inngått med grunneiere om leie og erverv av areal. Arbeid med oppføring av staller og depotbygninger påbegynt.

1869: Gudbrandsdalens bataljon overtok leiren. Infanterister og dragoner hadde vært sammen i leiren siden Gausdalske kompani flyttet inn i 1834.

1888–96: Flere forlegningsbrakker og depotbygninger oppført.

1900–39: Gudbrandsdalens bataljon utgjorde sammen med Østerdalens bataljon det senere Øst-Oppland infanteriregiment nr. 5 (IR5). Regimentet hadde Jørstadmoen som øvingsplass frem til 1940.

1940–45: Tyskerne gjennomførte en større utbygging med forlegningsbrakker, lagerbygg og staller. Fra 1942 var det blant annet leir for russiske krigsfanger på stedet. 954 fanger døde og ligger gravlagt i leiren. Norske lærere var internert i leiren før transport til Kirkenes. Jørstadmoen var videre infanterileir og lasarett for tyske avdelinger i det indre Østlandsområdet.

1945: Hærens samband ble opprettet som eget våpen i Hæren med Jørstadmoen som øvingsplass, senere kalt Hærens sambands skole- og øvingsavdeling (HSBSØ).

1945–49: Igangsatt kurs og utdanning for rekrutter og befal, for det meste i eksisterende brakker. En del bygninger ble etterhvert sanert. I 1949 ble det oppført nytt garasje- og verkstedbygg, og i 1950 nytt kjøkken og spisesal. I 1946 ble det gjennomført kurs for kvinnelige soldater til sambandstjeneste. De hadde tilhold i den tidligere sykeleiren, senere kalt K-leiren.

1950–80: Gradvis sanering og rehabilitering av en del eldre brakker, samt oppføring av nye bygg. Blant annet kantine (1952), kaserner (1953–54), befalsmesse- og forlegning (1962), kaserner (1967 og -87) samt undervisningsbygg (1970 og -81). Repetisjonssenter ble bygget i 1975 i den gamle K-leiren.

1985: Sambandsregimentet etablert på Jørstadmoen etter sammenslåing med HSBSØ.

1996: Modellkammer for Sambandsregimentet og FTD etablert i den store depotbygningen.

2005: Sambandsregimentet erstattet av et nytt felles kompetansesenter; FK KKIS.

Fant du det du lette etter?