Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Fredede inv.:

4

Totalt ant. inv.:

83

Ant. inv. m/vern:

5

Bygninger med verneområde

Image "80477_234_01_a.jpg" without description

Vakttårn, inv.nr. 0055, fra fangeleiren under annen verdenskrig. Bygningen som opprinnelig sto på et understell i tre, er satt på bakken, flyttet og tatt i ny bruk. Det er aktuelt å flytte den til seumsområdet.

Image "80477_234_02_a.jpg" without description

Radiolinjestasjon, inv.nr. 0066.

Jørstadmoen har historisk betydning som en av de tradisjonsrike østnorske militærleirene som utviklet seg fra ekserserplass på slutten av 1700-tallet til leir med permanente bygninger i løpet av 1800-tallet. Etablissementet er også viktig i en militærhistorisk sammenheng som standkvarter for skole og øvingsavdelingene innenfor Hærens samband.

Som helhet preges etablissementet av at bygninger er oppført over en lang periode og mange har liten grad av opprinnelighet på grunn av modernisering og ombygging. Dette gjelder både bygninger fra 1800-tallet og brakker oppført under krigen. Av bygninger fra 1950- og 60-tallet er det flere godt bevarte enkeltbygg, men disse utgjør i liten grad et helhetlig miljø.

Verneverdien knytter seg først og fremst til noen enkeltbygninger samt krigskirkegården. Den store depotbygningen fra 1893 er bevart med stor grad av opprinnelighet. Bygningen har høy verneverdi som en typisk representant for de store militære magasinbygningene oppført flere steder på slutten av 1800-tallet. Depotbygningen danner sammen med et telthus fra 1886 og en tyskbygget tømmerhytte, et bevaringsverdig miljø.

Radiolinjestasjonen fra 1955 var en av de første radiolinjestasjonene av typen «MARK» som ble bygget. Stasjonen har verneverdi som godt bevart eksempel på en type anlegg som ble bygget flere steder i landet. Innenfor etablissementet er også bevart et av de opprinnelige vakttårnene fra fangeleiren. Dette bør bevares, men kan eventuelt flyttes til museumsområdet.

Vernet omfatter bygningene og alle spor etter militær aktivitet innenfor verneområdet.

Fant du det du lette etter?