Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Merknad

Totalt omfang av vernet er gjort rede for i verneplan for Karljohansvern orlogsstasjon.

Verneverdige bygninger som er tatt ut av Landsverneplanen: Administrasjonsbygget (inv.nr. 0036), Garnisonsbrakken (inv.nr. 0040), skole- og kontorbygning (inv.nr. 0041) og Verftsporten (inv.nr 0111) er solgt. To skur nær Verftsporten (inv.nr. 0142 og 0143) er revet i forbindelse med nybygg.

Riksantikvaren gjennomførte, den 26.05.2006, forskriftsfredning etter kulturminnelovens §22a. Områdefredning etter §19 ble varslet 06.12.2004. Listen over verneverdige inventarer er oppjustert i henhold til verneplanen og fredningslisten.

Image "80477_281_03_a.jpg" without description

Kanalen over Bromsjordet, 1854–67.

Image "80477_281_04_a.jpg" without description

Mellomøya, arbeidshus.

070101 Karljohansvern orlogsstasjon

Image "80477_282_01_a.jpg" without description

Fant du det du lette etter?