Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Verneklasse:

1 og 2

Totalt ant. inv.:

301

Ant. inv. m/vern:

93

Bygninger, veinett, broer og område rundt bygningene

Karljohansvern orlogsstasjon er ifølge St.meld. nr. 54 (1992–93) et av de tretten betydeligste forsvarsanlegg som Forsvaret forvalter. En rekke bygninger på Karljohansvern ble administrativt fredet på 1930-tallet.

Kulturmiljøet på Karljohansvern viser en sammenhengende militærhistorisk utvikling gjennom hele 1800-tallet, også i perioder med lav militær aktivitet og hvor det øvrige forsvarsbyggeriet i stor grad lå nede. Dette gjelder spesielt i tidsrommene 1820–1850 og 1860–70, før Forsvaret gikk inn i en fase med kraftig oppbygging. Oscarssborg festning og Karljohansvern orlogsstasjon er uløselig knyttet til denne viktige epoken i norgeshistorien med sterk nasjonsbygging. Anlegget representerer også et helhetlig militært etablissement som ved siden av driftsområdet på Verftet også inkluderer fortifikasjoner og et fullt utbygd samfunnsområde. Flere av bygningene har betydelige arkitektoniske kvaliteter. Virksomheten ved Verftet og senere også ved flyfabrikken har vært knyttet sammen med den teknologiske utviklingen både militært og sivilt. Bygningsmiljøet på Møringa er svært interessant med hensyn til utviklingen av norsk luftfartshistorie på første del av 1900-tallet. Formålet med vernet er å bevare fortifikasjonene og de gjenværende kulturmiljøene fra 1800-tallet og frem til 2. verdenskrig.

Mellomøya og Østøya representerer en viktig funksjon for Forsvaret, lagring og behandling av ammunisjon. Øyene har bygninger og anleggsrester fra flere byggeperioder. Anleggets funksjon som hovedlager for Marinen og Kystartilleriets ammunisjon i over 150 år gir stedet en betydelig militærhistorisk og antikvarisk verdi.

Verneområdet omfatter foruten bygninger, veinett, broer, forsvarsverk, kanaler, brygger, Mastedammen på Østøya og øvrige rester etter militær virksomhet innenfor verneområdet angitt på kartet.

Image "80477_281_01_a.jpg" without description

Kruttårnet på Mellomøya, inv.nr. 0423, bygget i 1840.

Image "80477_281_02_a.jpg" without description

Oppsynsmannsbolig på Østøya med kjølhalingskai, inv.nr. 0281 er bygget i 1840.

Fant du det du lette etter?