Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Opprinnelig operativ sammenheng

Kjellåsbatteriet ble etablert som del av et større forsvarssystem av sperrefort og forberedte stillinger langs grensen i forbindelse med løsrivelsen fra unionen med Sverige. Kjellås hadde sammen med Staåsbatteriet og et tilhørende mobilt forsvar som oppgave å hindre fiendtlig fremrykning over Glomma ved Grønsund, samt hindre all øvrig overgang nord for sundet innenfor batteriets rekkevidde. Det var dessuten sikt mot bygdeveien fra Askim og hovedveiene fra flere jernbanestasjoner (Mysen, Eidsberg, Rakkestad og Slitu).

Image "80477_98_03_a.jpg" without description

Kjellåsbatteriets brystvern og nisjer fra venstre fløy.

Batteriet ligger på en skogbevokst åsrygg som skråner bratt ned mot Glommas vestside. Foran anlegget er siktlinjen og landskapsrommet ned mot Glomma i stor grad gjengrodd av tett barskog. Batteriet ligger i et jordbruksområde, og adkomst skjer via en gårdsvei.

Batteriet har østvendt hovedfront som er konstruert som et langstrakt brystvern av gråstensmur med innebyggede ammunisjonsnisjer. Batteriet er tildels nedsprengt i fjell og føyet inn i terrenget, med en svak helling nordover. Hovedfronten har åtte åpne kanonstandplasser med doble ammunisjonsnisjer. Bak brystvernet går en forholdsvis bred vollvei, som er åpen bakover på batteriets venstre side. I bakre hjørne av anlegget skiller en høy knaus høyre og venstre fløy. Her står også plassen for siktebordet høyt hevet over batteriets vollgang. Nisjene bærer noen spor etter senere reparasjoner.

Image "80477_99_01_a.jpg" without description

Siktebordet og batteriets vestre del (mot venstre fløy).

Fant du det du lette etter?