Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80477_167_01_a.jpg" without description

Administrasjonsbygningen ligger i rekken langs Fetveien.

Fram til 1912: Gårdsnavnet Kjeller er nevnt i skriftlige kilder fra middelalderen, men en del arkeologiske funn viser enda eldre gravleggelser i området. Tidligere fantes flere Kjellergårder. Tunet på Kjeller Vestre er i nyere tid omformet og nåværende bebyggelse ble skiftet ut på 1800- og tidlig 1900-tall. Gården som i perioden 1824–1910 var eid av stortingsrepresentant for Akershus J.N. Selboe, ble i 1910 overtatt av M.H. Brøther og utenriksminister Nils Christian Ihlen, som åpnet for flyvirksomhet her.

1912–14: Fra 1912 begynte norske flyvninger ved Kjeller. Forsvarsdepartementet leide Kjellergårdens jorder. I den første perioden fungerte Kjeller gård dels som kontor og innlosjeringssted tilknyttet flyvirksomheten på Kjeller.

1914–39: I perioden 1914–16 ble flyplassen utvidet. I 1915 startet byggingen av kaserne, messebygning, boliger for funksjonærer og arbeidere, samt verksteder, hangarer og administrasjonsbygning langs veien. Hærens Flyvemaskinfabrik ble etablert samtidig og det første flyet var ferdigkonstruert i 1918. En større brann i 1919 medførte igjen en del byggevirksomhet. I 1933 ble navnet endret til Kjeller flyfabrikk. Kjeller var under hele denne perioden også en aktiv stasjon for andre skoler og avdelinger i Hæren. Kjeller hadde i tillegg sivil ruteflygning frem til 1939, da stoFornebu ferdig og overtok denne trafikken.

1940–45: Kjeller var blant tyskernes primære bombemål og etablissementet ble overtatt av tyskerene allerede 10. april 1940. Stor tysk anleggsvirksomhet fra mai 1940. Deler av sletten ble planert på nytt, det ble laget startbane av plankelemmer og demning mot Nitelva. Flyfabrikken fikk nye bygninger og verksteder for reparasjon og montering av tyske fly. Kjeller var tyskernes hovedreparasjonsbase for fly stasjonert i Norge. I 1943 og -44 ble Kjeller angrepet av allierte fly, noe som medførte store skader.

1945–60: Gjenoppbyggingen av Kjeller flyfabrikk tok til straks etter 1945. Kjeller og Horten flyfabrikk blir innordnet som avdelinger under Luftforsvarets Tekniske Etat. I 1952 ble Kjeller flyfabrikk lagt ned. Virksomheten fortsatte imidlertid som Flyvåpenets forsyningskommando. Året etter ble Luftforsvarets Tekniske Etat overført til Kjeller. Denne organisasjonen er forløperen til dagens Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

1960–92: I 1960 ble navnet endret til Luftforsvarets forsyningskommando (LFK). LFK har i utgangspunktet forestått sentral og regional materialforvaltning i forsvarsgrenen, og utviklet seg etterhvert til en teknologisk etat innen en rekke felt. Gjennom tilstedeværelsen til LFK og FFI, ble Kjeller et av landets største høyteknologiske forskningsssentre, med kompetanse innen energi, forsvar, miljø og telekommuuniikasjon.

1993–98: Forsvaret overtok Vestre Kjeller gård. Driftsbygningen ble revet i 1995.

2007: 0017 Våningshus og 0019 Kårbolig er pr. 10.08.2007 overført til Skifte Eiendom som er i dialog med kommunen om overdragelse.

Fant du det du lette etter?