Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Image "80477_204_03_a.jpg" without description

Bakeriet, inv.nr. 0006.

Kongsvinger festning ligger på en høyde ovenfor Øvrebyen i Kongsvinger. Festningen er en bastionfestning med form som en uregelmessig stjerne. Denne uregelmessige formen har festningen hatt helt siden den første planleggingsfasen i 1670-årene. Bare på den østre siden av festningen har vollene tilløp til regularitet. Her ligger det to halvbastioner. Mot sør ligger det en stor halvbastion som er avsluttet uten spiss. Denne er fylt opp av bygninger og tre batterier. Når Kongsvinger festning likevel har en enhetlig og fast utforming skyldes dette de sammenhengende tenaljerte utenverkene som omkranser festningen. Festningsplassen er omkranset av de seks bygningene: Hovedvakten, Kommandantboligen, Kommandantens fjøs og stall, Den gamle og Den nye kaserne samt Arsenalet. I tillegg til dette ligger bygningene Bakeriet og Krutthuset innenfor murene. Innenfor festningsmurene er det et svært lite areal som ikke er bebygd og det begrenser seg til festningsplassen og mindre områder på vollene. Under noen av kanonbatteriene ligger det kasematter inne i selve festningsmuren.

Image "80477_205_01_a.jpg" without description

Festningen med Glomma og Vingersjøen i bakgrunnen.

FOTO: FRM

Utenfor festningsmurene, i den dekkede vei, finnes det også flere bygninger, blant annet en vaktstue og et laboratoriebygg. Den historiske utviklingen på festningen gjør at man kan dele bygningsmassen i tre grupper: de som ble bygget i perioden 1680–1700, bygninger fra omkring 1750 og de som ble reist omkring 1800. Selv om det forgikk bygging i flere tidsperioder er det et visst slektskap mellom bygningene. De aller fleste bygningene er oppført i naturstein og har sal- eller valmtak med rød teglstein. Et unntak her er kommandantboligen i utmurt bindingsverk. En annen bygning som skiller seg ut er «Den nye kaserne». Dette er en stor bygningsblokk over to etasjer bygget i teglstein. Steinarbeidene både på bygninger og murer karakteriseres av høy kvalitet. Dekoren er enkel og begrenses til enkelte sentrale bygningselementer slik som hovedporten. I tillegg til festningen og forterrenget med sine bygninger, består etablissementet av skansene Tråstad, Se til høyre, Prins Fredrik og Norske Løve.

Fant du det du lette etter?