Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Inventar som foreslås vernet

Image "80477_210_01_d.jpg" without description

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0631

Hovedbrønn

1696

0632

Brønn og poterne ved Kommandantens hage

1811

0633

Brønn ved skjæret

?

0634

Brønn og poterne ved Telthuset

1811

0635

Brønn i ravelinet

Før 1700

1052

Tråstad skanse

1657

1053

Skansen Prins Ckristisn August

1809

1054

Skansen Prins Fredrik

1811

1055

Skansen Norske løve

1810

1056

Skansen Se til høyre

1811

1057

Kongens batteri

1682–84

1058

Dronningens batteri

1682–84

1059

Kronprinsens batteri

1682–84

1060

Prins Carls batteri'

1682–84

1061

Prins Willhelms batteri

1682–84

1062

Prins Georgs bastion

1682–84

1063

Prinsessens bastion

1682–84

1064

Gyldenløves batteri

1682–84

1065

Wedels batteri i Ravelinet

1690

1066

Festningsporten

1683

1067

Ravelinsporten

1690

1068

Sortiport S (i Ravelinet)

1690–91

1069

Sortiport V (Skiærporten)

1690–91

1070

Sotiport N (ved kasemattene)

1687–89

1071

Sortiport Ø (ved Lille kruttårn)

1730

1072

Kruttlager i festningsport

1735

1073

Dekket vei til skanse Se til høyre

1811

1074

Kronprinsens og Prins Carls batterier

1687–89

1074–1

Kasematt 1, under Kronprinsens batteri

1687–89

1074–2

Kasematt 2, under Kronprinsens batteri

1687–89

1074–3

Kasematt 3, Under Prins Carls batter

1687–89

1074–4

Kasematt 4, under Prins Carls batteri

1687–89

1074–5

Kasematt 5, (laboratorium) under Prins Carls batter

1687–89

1074–6

Kasematt 6, under Prins Carls battri

1687–89

1075

Kasematter i ravelinet

1695

1075–1

Lille kasematt i Ravelinet

1695

1075–2

Store kasematt i Ravelinet

1695

1076

Kruttlager ved lille kruttårn

1783–1700

Image "80477_210_02_d.jpg" without description

Bygninger med verneverdig eksteriør, FKP verneklasse 2

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0017

Gyldenborg, undervisning, kantine og kontor

2000

0014

Garasje og lagerbygg

1973

0500

Flaggstang

1994

1001

Klokketårn

1796

Veier

Plasser

Image "80477_211_01_a.jpg" without description

Kongsvinger festning i fugleperspektiv, men benevnelsene på batteriene angitt. Tegning Kjeld Magnussen

Fant du det du lette etter?