Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Verneklasse:

1

Totalt ant. inv.:

32

Ant. inv. m/vern:

13

Nasjonalt festningsverk

Kongsvinger festning inngår i Stortingsmelding nr. 54 (1993–94) «Nasjonale festningsverk», og flere bygninger på festningen er administrativt fredet.

Kongsvinger festning er med sin snart 350-årige historie et svært betydelig nasjonalt monument. Selv om festningen hverken har vært erobret eller beleiret, har den som ett av de viktigste støttepunktene langs grensen mot Sverige hatt en meget viktig militær betydning. Under Napoleonskrigen 1807–14 var festningen et militært tyngdepunkt, idet den var hovedforsyningsbase for de norske styrkene.

Festningen har også hatt stor betydning for Kongsvinger by, i og med at den militære virksomheten utgjorde selve grunnlaget for byen.

Det knytter seg en rekke forskjellige verdier til selve festningen som byggverk. I og med at Kongsvinger festning er et historisk anlegg, er den kilde til kunnskap på en rekke forskjellige områder. Studier av festningen gir verdifull viten om hvordan man bygget et festningsanlegg på slutten av 1600-tallet, og er en kilde til kunnskap om gammel våpenteknologi og byggeteknikk. Spørsmål knyttet til boforhold og andre sider ved livet i militæret kan også festningen gi svar på.

Kongsvinger festning er betydningsfull også sett fra en arkitektonisk synsvinkel, der den ligger som et landemerke og troner over byen. Som de andre norske festningsanleggene fra samme periode, er Kongsvinger festning et anlegg preget av de kontinentale stilretningene. Selv om bygningsmassen på festningen ble oppført i flere epoker er de godt samstemt. Anlegget som helhet er preget av en fin enkel funksjonalitet.

Vernet av festningen omfatter festningen med bygninger, bastioner og murer samt forterrenget med veier og plasser. Videre omfatter vernet de fire utenverkene Tråstad, Se til høyre, Prins Fredrik og Norske Løve, samt alle spor etter den militære aktiviteten innenfor verneområdet.

Fant du det du lette etter?