Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Image "80477_196_03_a.jpg" without description

Skar, liten bygning fra kruttverket – inv.nr. 0031.

Image "80477_196_04_a.jpg" without description

Takkonstruksjon i inv.nr. 0031.

Skar leir og Krutthuset er lokalisert innerst i Maridalen. Mot øst, nord og vest ligger anlegget inntil markagrensen – mens landskapet mot syd omfatter landskapsvernområdet Maridalen, med hovedstadens primære drikkevannskilde Maridalsvannet.

Selve krutthuset ligger for seg selv i skogen, et stykke fra selve leiren. Det er oppført i 1876 i fuget tegl med blindbuer på gavlene og langfasadene. Bygningen har saltak tekket med falsede sinkplater og er godt bevart både utvendig og innvendig.

Leiren omfatter bygninger fra flere utbyggingsperioder. De eldste bygningene i leiren er oppført i 1890-årene. Dette er en opprinnelig direktørbolig og noen mindre bolighus. De er alle panelte trebygninger i 1–2 etg. Bygningene har bevart hovedform og en del opprinnelige detaljer i sveitserstil, men er ellers endret gjennom modernisering og oppussing. I den øvre delen av leiren ligger en godt bevart lagerbygning (inv.nr. 0031) i tegl med åpen takstol. Ruiner av selve kruttverket, bl.a. rester av turbinhus, brohvelv og vannrenne, ligger på øst- og vestsiden av Skarselva.

Hovedtyngden av bygningsmassen i leirens sentrale område er verksteds- og lagerbygninger fra 1940 og 50-tallet oppført i en og to etasjer.

Den tyske utbyggingen ved Skar er representert ved tre særpregede verkstedbygninger. Garasje og verkstedhall (inv.nr. 0019 og 0023) er oppført i tre. Garasjen har en rekke tofløyede porter i den ene langsiden og et vindusfelt som løper rundt hele bygningen.

Image "80477_197_01_a.jpg" without description

Skar, tyskbygget verkstedmiljø, murbygningene, inv.nr. 0023 og 0024.

Også verkstedhallen karakteriseres av store vindusflater. Elementer som trapp, mesanin og traverskran inne i hallen er bevart. For øvrig har begge bygningene stor grad av autentisitet i eksteriør og interiør med opprinnelige konstruksjoner, vinduer, porter, kledning m.m. Verksted/administrasjonsbygg (inv.nr. 0024) er oppført i pusset betong i to etasjer. Bygningen er noe endret mht. planløsning og materialbruk innvendig, men er godt bevart utvendig med bl.a. opprinnelige vinduer.

Image "80477_197_02_a.jpg" without description

Skar krutthus fra 1800-tallet.

Fant du det du lette etter?