Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

1854–61: Kruttfabrikken på Skar var opprinnelig et privat foretak, drevet av et interessentselskap (bl.a. oblt. I.M. Smith) fra 1854.

1861–98: Fra 1861 overtok Forsvaret som forpakter av Skar kruttverk, deretter ble anlegget kjøpt over tid – i 1863, 1875 og 1876. Bakgrunnen var et ønske om at staten selv skulle sikre både kvaliteten og forsyningene av krutt til Forsvaret. Første levering av krutt fant sted i mai 1863. Det nye krutthuset (oppført i 1876) utelukket annen bebyggelse i en radius av 567 m. Kruttproduksjonen fortsatte frem til 1898. Da var et mer moderne anlegg etablert på Raufoss i 1894, noe som sammen med utviklingen av nye kruttyper medvirket til at produksjonsanlegget på Skar ble lagt ned. Byggninggene ble underlagt Akershus kommandantskap.

1898–1910: Etter nedleggelsen av kruttverket i 1898 ble byggeforbudet i området delvis opphevet. Over en periode var Skar uten aktiv militær virksomhet. I 1902 vurderte Kristiania kommune oppkjøp for å sikre Maridalsvannet som drikkevannskilde for byen. Fra 1905 drev Forsvaret utleie av Skar til Lindern pleiehjem for epileptiske.

1910–1940: Hæren anvendte Skar leir i forbindelse med ski- og sommerøvelser for militære skoler i Oslo-området. Området ble fra 1930 benyttet som midlertidig øvelsesplass for automobilkorpset (forløper for Hærens Transportkorps), med bilverksted og oppsettingsområde for de nye bilkompanier i Hæren. Verksted for LVA påbegynt før annen verdenskrig.

1940–1945: Tyskerne videreutviklet Skar. Flere store bygninger oppført for reparasjon og vedlikehold av luftvernskyts. De tyske bygningene på Skar fikk et påkostet og varig preg.

1945–1985: Luftforsvaret overtok det tyske materiellet og verkstedet etter krigen, og ble værende ved Skar frem til 1985. En rekke av de gamle bygninger revet.

1985–1998: Over en kort periode disponerte Hærens våpentekniske bataljon Skar, før Forsvarets tele- og datatjeneste (FTD) med sin verkstedvirksomhet overtok bygningene. I 1998 flyttet FTD sin virksomhet til Kjeller. Blant annet Forsvarsmuseet og Forsvarets bygningstjeneste har benyttet bygningene som lager.

2002: Krutthuset solgt til privatperson

2004: Skar leir overført til Skifte Eiendom for avhending.

Fant du det du lette etter?