Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Fredede inv.:

5

Totalt ant. inv.:

41

Ant. inv. m/vern:

5

Bygninger med verneområde

Image "80477_198_01_a.jpg" without description

Verkstedbygning av tre inv.nr. 0019.

Image "80477_198_02_a.jpg" without description

Interiørdetalj fra verkstedbygning av tre.

Skar leir omfatter bygninger fra fire utbyggingsperioder i etablissementets historie, hvorav bygninger fra det opprinnelige kruttverkets tid og annen verdenskrig er særlig interessante.

Det gamle kruttverkets miljø har militærhistorisk og regionalhistorisk verdi, fordi det dokumenterer et viktig kruttverk på Østlandet. Miljøet er også lokalhistorisk interessant i forbindelse med 1800-tallets industrielle virksomhet i Aker. Modernisering har medført en del ombygging, slik at bygningene for en stor del har forholdsvis lav grad av opprinnelighet. Derfor er kun to bygninger vurdert som bevaringsverdige i landssammenheng. Det er krutthuset (inv.nr. 0001) fra 1876, som er et sentralt og viktig kulturminne fra kruttverket, og en lagerbygning i selve leiren (inv.nr. 0031) med opprinnelig preg og flere fine detaljer bevart.

De ekstyske bygningene på Skar representerer ett av svært få godt bevarte verkstedmiljøer fra annen verdenskrig. De har derfor en spesiell interesse i landssammenheng. Bevaringen av det ekstyske miljøet omfatter en garasje (inv.nr. 0019), verksted og lager (inv.nr. 0023) og verksted og administrasjonsbygning (inv.nr. 0024). Disse bygningene har bygningsmessige og teknisk interessante og opprinnelige detaljer bevart i et sjeldent helhetlig miljø.

Vernet omfatter enkelte bygninger og alle spor etter militær aktivitet innenfor verneområdet.

Krutthuset ble fredet ved forskrift 06.05.04

Fant du det du lette etter?