Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80477_163_02_a.jpg" without description

Appellplassen

Slutten av 1700-tallet–1870: Ekserserplassen etablert med telthus. I tillegg til den militære aktiviteten var det også gjestgiveri, post, handel og skysstasjon på stedet. I 1870 brant flertallet av bygningene ned.

1888–1939: 2. brigades underoffiserkole overtok plassen i 1888. En del mindre hytter ble oppført i denne perioden. Lahaugmoen ble i deler av denne perioden også benyttet av Hans Majestets Kongens Garde.

1940–45: Tyskerne utvidet leiren betydelig. Leiren var under annen verdenskrig underlagt det tyske flyvåpenets etterretnings- og sambandsavdeling.

1946: Hærens sanitets øvingsavdeling (HSØ) flyttet inn.

1950–tallet: I denne perioden var det stor byggeaktivitet på Lahaugmoen. I tillegg til at flere av brakkene ble modernisert, oppførte man flere nybygg, bl.a. mannskaps- og befalsmesser, undervisningsbygg, sykestue og fritidsbygg. I dette tidsrommet ble hyttene fra gamleleiren revet.

1978–79: Undervisnings/administrasjonsbygg for Våpenskolen oppført.

1987: Reist et fritidsbygg på grunnmuren etter en gammel tyskerbrakke.

2002: Sanitetsregimentet nedlagt, og etablissementet overført til Skifte Eiendom.

2004: Bygningene i verneklasse 1 ble fredet.

2005: Etablissementet solgt.

Fant du det du lette etter?