Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Fredede inv.:

4

Totalt ant. inv.:

90

Ant. inv. m/vern:

6

Telthus og ekstysk bebyggelse med verneområde

Bygningsmiljøet rundt appellplassen skiller seg ut fra både den øvrige ekstyske bebygggelsen i leiren og fra det meste av annen tysk leirbebyggelse i Norge. Alle disse bygningene karakteriseres av en solid og tiltalende utforming med en rekke arkitektoniske kvaliteter, både i interiører og eksteriører.

Av øvrig bebyggelse på Lahaugmoen er det kun det allerede listeførte telthuset som vil bli omfattet av vern. Telthuset har som en karakteristisk militær bygningstype stor militærhistorisk verdi. Telthusene var et meget viktig element i etableringen av ekserserplassene som startet på begynnelsen av 1700-tallet, som igjen henger sammen med oppbyggingen av den nasjonale hæren fra midten av 1600-tallet. Utviklingen av den moderne norske hæren har gjort de gamle ekserserplassene med sine telthus overflødige, og de engang så tallrike telthusene har i hovedsak forsvunnet. Telthuset er derfor sjeldent og har dertil med sine over 200 år høy aldersverdi. Det er derfor av stor betydning at telthuset blir bevart.

Vernet på Lahaugmoen omfatter de ekstyske bygningene rundt appellplassen og telthuset, samt alle spor etter den militære aktiviteten innenfor verneområdet.

Bygningene ble fredet ved forskrift 06.05.04

Fant du det du lette etter?