Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Image "80477_80_03_c.jpg" without description

Siktebordet

Langenesbatteriet ligger på vestsiden av Glomma ved Langenes jernbanebro ved Spydeberg. Batteriet er et komplekst anlegg med åpne kanonstillinger, dekningsrom, fjellgalleri mot jernbanen, og rester etter luftvernartilleri. På den østlige siden av elva ligger to blokkhus som opprinnelig hørte til anlegget.

Batteriveien er i dag del av en gårdsvei. Lettest ankommer man batteriet via en merket tursti fra Spydeberg sentrum. På veien til batteriet passerer man da grunnmurene til et ammunisjonsmagasin fra 1899. Det sentrale batteriområdet er inngjerdet med den opprinnelige piggtråden fra første verdenskrig. Porten stammer fra samme periode.

Batteriets støpte standplasser bak et lavt brystvern er overgrodde. Siktebordet er bevart, men sikten er dårlig på grunn av tett vegetasjon. Ved standplassene finnes overbygde dekningsrom. To av disse er satt opp igjen etter sammenrasning. Istedenfor den opprinnelige bølgeblikken er det brukt plast. Anlegget har videre lavetter etter luftvernkanoner fra mellomkrigstida og man ser også rester etter et kanonskur.

Mot elva ligger et delvis utsprengt brogalleri og en oppmurt mitraljøsestilling, fra utbyggingen etter unionsoppløsningen. Deler av dekningsmuren ved brogalleriet ble skadet ved flommen i 1996. Galleriet har for øvrig bevart opprinnelig piggtråd.

Fant du det du lette etter?