Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80477_81_01_a.jpg" without description

Langenesbatteriet ligger på vestsiden av Glomma ved Langenes jernbanebro. Batteriet er et komplekst anlegg med åpne kanonstillinger, dekningsrom, fjellgalleri mot jernbanen, og rester etter luftvernartilleri.

1890-tallet: Nederlaget i striden om et eget konsulatvesen i 1895 førte til en forsert opprustning for å sette makt bak det nasjonale kravet. Ute i befolkningen steg oppslutningen om Forsvaret som et våpen i arbeidet for selvstendighet.

1899–1901: I 1899 ble det satt ned en kommisjon som skulle behandle spørsmålet om en sterkere systematisk befestning av landtilgangene mot Kristiania. Langenesbatteriet var allerede bygget og ble vurdert som for åpent av kommisjonen. Dette var bakgrunnen for etableringen av batteriene på Skorås og Gråkollen. Kommisjonens forslag ble lagt fram og godkjent i 1901. Arbeidet startet sommeren samme år.

1905: 7. juni 1905 vedtok Stortinget resolusjonen som medførte bruddet med Sverige. Den 31. august kom representanter for landenes regjeringer sammen i Karlstad for å forhandle om saker som berørte løsrivelsen. Den 8. september brøt forhandlingene sammen og begge land mobiliserte sine styrker langs grensen. Forhandlingene kom i gang igjen den 13. september og man nådde enighet den 23. Som et resultat av forhandlingene ble befestningene i den framskutte linjen ødelagt.

1914–18: Langenesbatteriet var oppsatt i en periode under første verdenskrig. Portene og piggtrådsperringene er fra denne tiden.

1920-tallet: På 1920-tallet sank bevilgningene til Forsvaret dramatisk, noe som sammen med et fornyet fiendebilde gjorde at de fleste grensebefestningene ikke lenger ble brukt i øvelsesvirksomhet, men Langenes brogalleri var fortsatt en del av den operative Fossumstrøkets festning.

1998: Området del av en kultursti tilrettelagt av Spydeberg kommune.

2004: Anlegget fredet.

Fant du det du lette etter?