Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Fredede inv.:

1

Totalt ant. inv.:

3

Ant. inv. m/vern:

1

Batteri med militærhistorisk land.

 

Langenesbatteriet har som del av utbyggingen av en forsvarslinje mot Sverige fram mot unionsoppløsningen stor militærhistorisk betydning. Det relativt komplekse anlegget er godt bevart. Batteriet ble anlagt allerede i 1899 og utgjør således et av de tidlige batteriene i Glommalinjen.

Anlegget er på grunn av opprinnelighet og historiske betydning et meget bevaringsverdig militærhistorisk landskap.

Vernet omfatter alle spor etter militær virksomhet innenfor Forsvarets eiendomsgrenser.

Annlegget ble fredet ved forskrift 06.05.2004.

Image "80477_82_01_a.jpg" without description

Standplasser med overdekkede ammunisjonsnisjer.

Image "80477_82_02_a.jpg" without description

Siktebord.

Image "80477_82_03_a.jpg" without description

Standplass.

Image "80477_82_04_a.jpg" without description

Standplass.

Image "80477_82_05_a.jpg" without description

Rester etter lavetter for luftvernartilleri.

Image "80477_82_06_a.jpg" without description

Parti fra brogalleriet mot elva.

012304 Langenesbatteriet

Image "80477_83_01_a.jpg" without description

Fant du det du lette etter?