Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80477_273_01_a.jpg" without description

Kanonstilling

1917: 9. juni bestemte Forsvarsdepartementet at fire franske 7,5 cm «antiballonkanoner» skulle disponeres til Oscarsborg og fordeles med en kanonpost til Verpenåsen og en til toppen av Håøya. Dessuten en kanonpost for to ombygde 7,5 cm Schneider Canet kanoner på Seiersten.

1918: Besiktigelsesforretning avholdt 18. desember. Kanonposten omfattet ved besiktigelsen veianlegg, to kanongruber med monterte kanoner, ammunisjonsnisje i fjell, ammunisjonshus, tømmerhytte til forlegning, uthus, materialskur og brønn.

Det er ukjent om kanonposten var oppsatt under resten av nøytralitetsvakten.

1932: All bebyggelse knyttet til kanonposten; ammunisjonsmagasin, vakthytte, materialskur og uthus, ble revet. Kanonposten formodentlig nedlagt.

Fant du det du lette etter?