Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

1941: Anleggsarbeidene tok til sommeren 1941. Gården Søndre Rør ble rekvirert og ombygget. Våningshuset tatt i bruk som offisersforlegning, låven gjort om til forlegning og sete for flyledelsen, mens grisehuset ble benyttet til kontorer. En redskapsbod ble utvidet og gjort om til forlegning. Låven og våningshuset er i dag revet og stabburet flyttet til Rygge museum.

1942: Arbeidet med selve rullebanen tok til. I første omgang besto banedekket av trelemmer som ble festet sammen. Senere ble dekket forbedret ved at såkalt «flyplassplank» (sviller) ble lagt ut.

1943: Ca. 15. september var flyplassen klar til å ta imot de første flyene. Rullebanen var 1140 meter lang og 40 meter bred. 18. november gjennomførte de allierte en bombing av Rygge flyplass i forbindelse med et større tokt mot Kjeller. Banen og luftvernartilleriet ble truffet.

1945–46: 8. mai 1945 rykket Milorg inn på flyplassen og tok kontroll over området. De siste tyske soldatene forlot Rygge i juni 1946 og flyplassen ble nedlagt. Plankedekket ble brutt opp og brukt som byggematerialer for hus i distriktene rundt Rygge. En tid var det planer om sivil flyplass på området, uten at disse ble realisert.

1948–49: Sommeren og høsten 1948 torvla Flygeskolen deler av flyplassens landingsstripe. Flygeskolen som var lokalisert på Gardermoen, benyttet deretter Rygge til treningsflyging. Den 1. juli 1949 ble så Flygeskolens befalsutdanning og grunntrening overført til Rygge flyplass. I den forbindelse ble grisehuset påny tatt i bruk som kontor. De ekstyske hangarene ble brukt til teknisk vedlikehold.

1953–54: Luftkommando Østlandet (LKØ) flyttet fra Fornebu til Rygge flyplass høsten 1953. Luftkommandoen holdt til her fram til 15. september 1954 da den nye hovedflystasjonen ble offisielt åpnet og LKØ flyttet inn i nye lokaler der. Fra da av ble flyplassen en integrert del av hovedflystasjonen og kalt Lille Rygge.

ca. 1960–2003: Lille Rygge ble etter hvert overtatt av luftvernet, og fungerte både som mobiliseringslager og vedlikeholdsverksted for våpen og samband frem til den ble lagt ned som militærleir i 2003.

2004: Hangar 0007 og 0008 fredet.

2006: Solgt til privat investor.

Fant du det du lette etter?