Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

1901–03: Vardåsen fort ble etablert som ledd i Norges opprustning i årene før unionsoppløsningen. Det hørte til Kongsvinger befestninger .

1905: Vardåsen fort fikk ikke den samme skjebne etter unionsoppløsningen som mange av de andre grensebefestningene. I følge Karlstadforliket fikk man ikke lov til å utvide fortet, men man hadde tillatelse til å holde det vedlike.

1939: Hovedskytset på Vardåsen og Gullbekkåsen demontert.

1940–45: Under krigshandlingene i 1940 var de to gjenværende kanonene bemannet, og man sinket tyskerne med noen timer. Tyskerne demonterte disse to kanonene og benyttet dem andre steder.

1950: Luftforsvaret etablerte en luftvarslingspost på Gullbekkåsen i umiddelbar nærhet til de to gamle fortene.

1952–55: I denne perioden bygget man en kontroll- og varslingsstasjon her. Fjellanlegget bygget om og en rekke nye bygninger oppført.

1957: Kongsvinger sektor operasjonssenter etablert på stedet.

1962: Radarkontrollskolen etablert.

1993: Luftkontrollinspektoratet (LKI) flyttet hit. På 1990-tallet er interessen for Vardåsen fort fornyet, blant annet har man igangsatt arbeider for å sette det i stand. Gullbekkkfortet er i dag integrert i LKI/Vardåsen.

2002: LKI nedlagt og området er i dag åpent for publikum.

Fant du det du lette etter?