Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Etablissementet Nesset ligger på en odde omgitt av Kinnertangen etablissement på Hurumsiden like sydvest for Oscarsborg. Det opprinnelige militæranlegget på Nesset og Kinnertangen ligger i området nærmest sjøen, hvor bygninger og fortifikasjoner er omgitt av skog. Her er eldre fortifikasjoner og bygninger bevart fra etableringsperioden i 1890-årene.

I østhellingen ligger det gamle bestrykningsbatteriet med fire tomme kanonstander, brystvern og store overdekkede ammunisjonsnisjer. Nærmest sjøen står en kommandoplass med mye opprinnelig preg og interessante detaljer som dører, luker og interiør, og årstallet 1916 risset inn i muren innvendig. Batteriet som ligger rett ved sjøen har bevart siktlinjer ut mot fjorden.

Flere bygg er bevart fra etableringsperioden. Det er et våningshus (inv.nr. 0004) med nylig rehabilitert eksteriør og et tilhørende uthus (inv.nr. 0005), et blikkskur (inv.nr. 0001) og et maskinhus (inv.nr. 0007) av tegl, med blant annet jerndører og interessante bygningsdetaljer. Maskinstasjonen leverte strøm til Hurumlandets lyskasteranlegg. Det lille, platekledte ammunisjonsmagasinet har originalt preg og en spesiell, oppbygget adkomstvei flankert med stabbestener.

Fant du det du lette etter?