Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Image "80477_294_03_a.jpg" without description

Trykkbasseng, inv.nr. 0603, kamuflert som bygning.

Image "80477_294_04_a.jpg" without description

Kontor/forlegning, inv.nr. 0001.

Oddane fort ligger i et lyngheiområde med kun få trær slik at området framstår som et åpent og oversiktlig landskap. Kystlinjen er bratt og utilgjengelig fra sjøsiden. Området har stor verdi som hekkeplass for sjøfugl. Både flora og fauna har fått ligge omtrent urørt siden annen verdenskrig.

Forsvaret leier en del av den opprinnelige gården Oddane. Bare en av gårdsbygningene står igjen i dag. Ved siden av fortsområdet ligger Oddanesand camping som har stor turisttilstrømning om sommeren.

Fortet er konsentrert, overskuelig og inkluderer de fleste elementer i et ekstysk kystfort. Her finnes bygninger som ble brukt til messe, forlegning og administrasjon. Spredt ut over et konsentrert område ligger bunkere og stillinger forbundet av et veinett.

Som helhet er anlegget godt bevart. Bygningene og tekniske installasjoner har vært opprustet etter hvert som nytt utstyr ble installert. Gjennomgående er det satt inn nye forsterkede dører i bunkerne. For øvrig har bunkerne høy grad av opprinnelighet. Bygningene har gjennomgått større endringer enn bunkerne. Vinduer og til dels panel er skiftet, men bygningene har fremdeles stor miljøverdi.

Image "80477_295_01_a.jpg" without description

Oddane fort ligger i et lyngheiområde med kun få trær slik at området framstår som et åpent og oversiktlig landskap.

Image "80477_295_02_a.jpg" without description

Kanon i paddeskjold.

Image "80477_295_03_a.jpg" without description

Interiør i en av bunkerne.

Fant du det du lette etter?