Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

April 1941: Byggevirksomheten på Oddane fort startet i april 1941. Ca. 300 mann arbeidet med utbyggingen.

1942: Russiske krigsfanger arbeidet med utbyggingen fra våren 1942.

Mars 1943: I mars 1943 ble fortet forsterket med luftvernartilleri.

1943: Drifts- og kårbygningen fra den opprinnelige gården ble revet.

1945: Ved fredsslutningen rykket hjemmestyrkene inn og hadde kontroll over området en kort stund før Kystartilleriet overtok fortet.

1979–80: Opprustning av anlegget. Nytt skyts montert og kommandobunkeren og flere andre bygninger endret.

1993: Fortet var operativt under Kystartilleriet fram til 1993.

1996: Forsvarsmuseet og Riksantikvaren gikk inn for museal bevaring av fortet.

2005: Fortet brukt av HV inntil etablissementet ble overført til Skifte eiendom i 2005.

Fant du det du lette etter?