Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Ørjekollen fort ligger på et høydedrag sør for E18 ved Ørje bro og sluser, ca. 5 km fra Sverige. Fortet har front mot veien fra Sverige. Mot øst avgrenses fortet av en bratt skrent ned mot vassdraget. Øvrige sider består av skogkledde åser.

I forbindelse med demoleringen av fortet i 1905 ble brystvernet delvis sprengt, fjellanlegget (tunnel, åpen på tre sider) gjenmurt med tegl, kaponnieren ødelagt og løpegravene og kanonstillingene fylt med steinmasse.

I de siste årene er fortet tilbakeført og store deler av demoleringsmassen tatt bort slik at kanonstillingene og løpegravene igjen er synlige. Mot sør har man forsøkt å gjenskape deler av kaponnieren med løsmasse. Fjellanlegget er åpnet fra den østre inngangen, og i den største inngangen mot vest er den gamle teglveggen erstattet med ny. Inne i fjellanlegget ses spor etter to frittstående trebygninger for mannskaper og ammunisjon; et anlegg av samme type er godt bevart på Vardåsen ved Kongsvinger.

Flere av bygningene i leiren som ble oppført i forbindelse med etableringen av fortet, står fremdeles i nærheten, men er overtatt av en privat institusjon.

Fant du det du lette etter?